Polaroids: Snow (1996)

Polaroid-Series: Snow, 1996